Een Broederschap herleeft

Met de herbevestiging van de schutterij in de oude naam van St. Lucia, ontstond de gedachte meer inwoners betrokken te doen zijn bij het verenigingsleven. Oud-schutters, sympathisanten die de schutterij begunstigden zonder zelf lid te worden, oud-koningen en hun familie, alsmede zij die tijdens het koningsvogelschieten zich toelegden op de eretitel schuttersdeken, zouden op enigerlei wijze betrokken moeten blijven bij de vereniging. Al gauw viel het woord “vrienden van de schutterij”. En in het streven oude benamingen te gebruiken werd besloten de “Broederschap Schutterij St. Lucia” op te richten.

Doelstellingen Broederschap

De doelstellingen van de Broederschap worden als volgt omschreven:

  1. De broederschap heeft ten doel: het moreel en financieel ondersteunen van de vereniging genaamd Schutterij St. Lucia te Horst aan de Maas.
  2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
  • Bevorderen van de saamhorigheid en binding van oud-leden en vrienden van de schutterij St. Lucia en haar rechtsvoorganger.
  • Het organiseren van acties ter verwerving van donateurs en fondsen.
  • Het deelnemen aan een schutterswedstrijd voor de broederschapsleden en andere vrienden van de schutterij om de eretitel “Broederschapskoning”, welke wedstrijd jaarlijks wordt gehouden in het kader van het koningsschieten.
  • Het ondersteunen van alle evenementen welke door de schutterij zelf worden georganiseerd

Leden van bestuur

Voor de eerste maal treden op als leden van het Broederschapsbestuur de heren:

Peter Weijs President Tel. 077-3987092
Marius Janssen Secretaris  broederschapsintlucia@gmail.com
Ger Linders Penningmeester Tel. 077-3982474

De taken van Beschermheer van de Broederschap wordt vervuld door de heer Wiel Janssen.
Heeft u interesse om lid van Broederschap St. Lucia te worden, neem dan met een van bovenvermelde personen contact op.

Schutterslied

Hieronder staan de teksten van de liederen De Horster Schuttereej 2001 en Santa Lucia vermeld.

Zang: Toon te Baerts, Danielle van Helden, Sjeng Bertrams en de Horster Schuttereej
Orkest: Sjeng van Horst
Teksten: Cor Kuipers
Muziek: Toon te Baerts (de Horster Schuttereej), Traditional (Santa Lucia)

De Horster Schuttereej 2001

weej ziën de Horster schuttereej, vur iëuwe trug zien weej geboare
de Horster schuttereej, de tradities noeit verloare
oet naam vaan os St. Lucia, schete weej op de herk
dor ´t Wittenhorst verleeje, is die alde schut zo sterk

de schutters zien zich zelf d´n baas, met zenuwe va stoal
de buks die giët, met vaste hand op d´n aanlegpoal
´t schot daat klinkt ´t is weer raak, ´n klasse hiel apart
daat kumt umdaat weej schutters ziën, met os ganse hart

de trom die guft ´t ritme aan, vaan doa di vaste schrit
en kiek now heer hoe schon daat is, strak in ´t gelid
hiep hiep hoera vur alleman, die os zien vur gegoan
en daat de Horster schuttereej aaltied blieft bestoan

Santa Lucia

weej ziën Sint Lucia bestaon al iëuwe
de Horster schuttereej vechte as liëuwe
en beej ´t leste schot kleenkt de victoria
Santa Lucia Santa Lucia

tradities halde weej, hiël good in iëre
doabeej huurt ok dat weej dat same viere
dat is os schuttereej in kille gloria
Santa Lucia Santa Lucia