Historie

In mei 1501 er in de Horster geschiedenis voor het eerst gesproken van een jaarmarkt en de schutterstraditie van Schutterij St. Lucia. Dit is een van de weinige feiten die zijn teruggevonden in de diverse geraadpleegde archieven. Van wat er daarna met de schutterij is gebeurd is vrij weinig bekend.

In 1898 werd de naam van de schutterij veranderd in Wilhelmina (Koningin Wilhelmina werd in dat jaar ook gekroond). Hierdoor zijn er diverse oude koningsplaten uit deze oude tijd bewaard gebleven.

In 1936 is de schutterij wederom heropgericht, daar zij tijdelijk uit de running is geweest wegens de 1e wereldoorlog en de crisis van de 20er jaren.

In 1973 heeft schutterij Wilhelmina nieuwe uniformen aangeschaft.

In 1976 vierde schutterij Wilhelmina groots haar 375 jarig jubileum.

In 1996 heeft de schutterij Wilhelmina haar oude uniformen weer laten vervangen door nieuwe uniformen. De kleuren van deze nieuwe uniformen zijn blauw/rood.

In 2001 wilde de schutterij haar 400 jarig jubileum gaan vieren. In archieven had men namelijk bronnen uit 1601 gevonden waarin voor het eerst sprake is van een schutterij in Horst. Toen plaatselijke historici dit hoorden, kwamen zij in het geweer. Volgens hun moest er namelijk al in het jaar 1479 een schutterij in Horst zijn geweest en reeds in 1501 jaarmarkten.

Hierdoor werd meteen besloten het bestaansfeest te veranderen van 400 jaar schutterij Wilhelmina in 500 jaar schutterstraditie.
Door de oude naam St. Lucia werd besloten om de naam Wilhelmina te veranderen in de oorspronkelijke naam St. Lucia.

Vanaf 24 mei 2001 heet schutterij Wilhelmina voortaan dus:
Schutterij St. Lucia Horst