Korps

Hier vindt u een afbeelding van de huidige uniformen welke in 1996 zijn aangeschaft.
Deze uniformen stammen uit het jaar 1833 en werden destijds door het Franse leger gedragen.
Hieronder staan de rangen beschreven:

OVERHEID = BESTUUR

Kapitein Voorzitter
Luitenant Vice-voorzitter
Dekenschrijver Secretaris
Rentmeester Penningmeester
Lid van de overheid Bestuurslid
Schrijver 2e Secretaris

 

MUZIEKKAPEL = KLAROENKORPS

1e en 2e kapelmeester Instructeur
Tamboermeester Leider klaroenkorps
Tamboer-majoor Tamboer-maître
Klaroenblazer 1e klas Bazuinblazer 1e klas
Klaroenblazer Bazuinblazer
Tamboer Tamboer
Aspirant Leerling

COMPAGNIE = SCHUTTERS

Hopman Commandant
Vaandrig Vaandeldrager
Sappeur Sappeur
Schietmeester Hoofd schietcommissie
Kruissoldaat Rode Kruis soldaat
Bandagisten Rode Kruis soldaat
Heraut Bordjesdrager
Marketenster Marketenster
Fuselier 1e klasse Schutter 1e klasse
Fuselier Schutter
Zilvermeester  

BIJZONDERE LEDEN

Beschermheer Beschermheer
Ere-lid Ere-lid
Financieel Steunend lid
Naaister Naaister