Wisseling Penningmeester

met Geen reacties

Per 01-01-2021 heeft Franc Joosten na 19 jaar penningmeester te zijn geweest, het stokje overgedragen aan 1e penningmeester Loes Gijsberts en 2e penningmeester Wim Lensen.

Franc blijft nog gewoon bestuurslid, wij als bestuur willen Franc hartelijke danken voor zijn inzet als penningmeester. En Loes en Wim succes wensen met hun nieuwe functie.